باور کن

باور نکن تنهاییت را ، من در تو پنهانم تو در من از من به من نزدیکتر تو ، از تو به تو نزدیکتر من … باور نکن تنهاییت را ، تا یکدل و یکدرد داریم تا در عبور از کوچه عشق بر دوش هم سر میگذاریم ….

سایت عاشقانه ساکار

/ 2 نظر / 6 بازدید