کنار دریا

اینجا کنار دریا آب است و باد و ماهی احساس می کنم من جای تو را چه خالی

/ 2 نظر / 7 بازدید
binam

دلت ابی ترازدریا عزیزم به کامت شادی دنیا عزیزم الهی دائما چون گل بخندی شب وروزت خوش وزیبا عزیزم