من اینم

مغرورم؟ عشقم میکشه! تنهام؟ به خودم مربوطه! از بعضیا متنفرم؟ خودشون خواستن! بعضیا رو فراموش کردم؟ حافظه خودمه! مثل بچه هام؟ دوس دارم! لجبازم؟ اره چه جورم! کینه ایم؟ به شما ربطی نداره! سنگدلم؟ چه بهتر! از من خوشت نمیاد؟ مگه مجبورت کردم؟! قراره مثل تو باشم؟ نچ! قابل تحمل نیستم؟ اجباری به تحملم نیست! راه باز ، جاده دراز! هررررری! اونیم که مشکلی نداره خوش اومد

/ 1 نظر / 6 بازدید
علی

ادبیــــــــات شاید نتواند جلوی جنگ و خونریزی را بگیرد 'شاید نتواند از مــــــرگ یك كودك جلوگیری كند " ولی میتواند كاری كند كه دنیـــــــــا به آن فكر كند ...