مشترک مورد علاقه ام در دسترس دیگری می باشد

از درد و دلش فقط دردش سهم من شد ، دلش شد مال دیگری ...

به حرمت نان و نمکی که باهم خوردیم نان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاه ،

نمک را بگذار برای من که میخواهم این زخم ها همیشه تازه بماند ...

/ 0 نظر / 14 بازدید