دروغ

یادته روز اول بهت گفتم: میخوام با یه دروغ بزرگ حرفامو شروع کنم؟؟؟؟

تو اخم کردی؛

گفتم:

دوســـــــتت ندارم؛

بعد هر دوتامون زدیم زیر خنده...

اما دیروز گفتی که میخوای با یه دروغ بزرگ خداحافظی کنی....

و بعد فریاد زدی...

دوســـــــــتت دارم...

هر دومون بغض کردیم...

و تو رفتی....

برای همیــــــــــــشه...

 

جملات عاشقانه 1

/ 1 نظر / 8 بازدید
Deltang

نگهم نیست به دنبال نگاهت ،الکی مثلا رفته ز سر،حال و هوایت،الکی!