قسم به خدایی که وقتی دلت را میشکنند و جزء او مر همی نخواهی داشت !

 

خوشبختی ، داشتن کسی ست ، که بیشتر از خودش تورا بخواهد!

 

و بیشتر از تو هیچ !

 

فقط همین را میگویم: عشق امانت با ارزشی ست که هرکس آنرا در قلبش نگه میدارد !

 

برای همین است که هروقت بخواهی عشقت را از کسی بگیری باید قلبش را بشکنی...


/ 0 نظر / 6 بازدید