به کسی نگویید

به کسی نگویید

من روزی در این دنیا بودم.

خدایا

می شود استعـــــفا دهم؟!

کم آورده ام ...!  

9u6n5bxt0z5kt49br1.jpg

/ 3 نظر / 8 بازدید
حمزه علیزاده

سلام... صبرت که تمام شد، نرو.... معرفت دقیقا از آنجا آغاز می شود.[گل] hamzehalizadeh.persianblog.ir

Amir

چه تلخه …! خـــــــــودت مجبور بشی بزاری بری اما دلت باهات نیاد ... راستش را بخواهی ... ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ !! ﺣﺴﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ,با ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻫﺴﺘﯽ ... ﺑﺎﺵ ! ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺍﺻﻼ ... ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯼ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮﺩ ! ﺍﺻﻼ ... ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯼ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ ! ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﻦ ... ﻋﺸﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ... ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻧﺪﻥ ... ﻭ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ! ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ... ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ... ﻧﺒﻮﺩﻥ ..