وابسته

وابستہ شدم بہ تو، بے آنکه بدانــــمـ

 

          «وابستگیہا»

 

وامهـــــــــــاے کوتاه مدتے هستند

 

با بهره هاے سنگینــــــــ

/ 1 نظر / 8 بازدید
m

دختــــــری نبـاش که به مـــردی نیـــــاز دارد دختــری بــاش که مردی بــه اون نیاز داره و این دو باهم خیـــــلی متفــــاوتند...! [لبخند]