این روزا

این روزا شرمنده دِلَـــــــم هستم

واسه دلتنگیــــــــــاش

واسه غُـــــــــرُورش

واسه شکستنــــــــــش

جَوابــــــی ندارم...

این روزا شرمنده چِشـــــــــــــــای خیسم هستم ...

این روزا یه بغــــــــــض تو گلومه که حَتی اَشکامــــــــــم مَرحَمِش نیست

خدایــــــــــا این روزا تموم نمیشن؟؟؟

ﻣــــــــﻦ...

ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﺨﻨــــــــــﺪﻡ

ﺍﺯ ﺩﻟﺨﻮﺷــــــــــﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...

ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺭﺩام ﯾــــــﺎﺩﻡ ﺑـﺮﻩ ...

ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾـــــــــــﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ

 ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗــــﺮ ﻧﺸـــــــﻢ ...

 

ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﮔﺮﯾــــــــــﻪ ﻧﮑﻨﻢ

/ 0 نظر / 8 بازدید