آرِزو ے پــَروآز دارَم !!!

خـ ـدایـآ اَجـ ــازه اَسـ ـتــ نـآصَـ ـبـور ے کُـ ـنم؟!

 

بـہ بُـزرگـیـتــ قـ ـسَـم اَز صَـ ـبورےخـَسـ ـتہ اَم

 

اَز فــَریآدهـ ـایـے کہ دَر گـ ـلویـَ ـم خَــفہ مــآند و مےمآنـد…

 

از اَشـ ـکــ هایـے که شـَبــ هـا بآلِـشـَ ـم رآ خیـ ـس مےکُـ ـند!!

 

وَ تـُ ـو شــآهِـد آن هَــسـتے…

 

از حَــرفــ هـایـے کہ زِنـ ـده بـہ گـ ـوُر شُــد دَر دِلـَـم…

 

آسـ ـان نیــسـتـــ دَر پــَـس خــَنـ ـده هـاے مـَصــنوعــے

 

گِرِیـہ هـاے دِلـَتــ رآ دَر بـےپَـنـاهیــتـ. …

 

وَ دَر پـُـشـتــِ هــزاران دُروغ پَــنهــان کـُـنــے!!!

 

آرِزو ے پــَروآز دارَم !!

 

 

 

آرِزو ے پــَروآز دارَم !!!

/ 2 نظر / 28 بازدید
هستي

واقعا عالي بود عزيزم [ماچ]