شیطنت

گاهی چقدر دلم هوس شیطنت میکند ، از همان شیطنت هایی که حرف تو پشت سرآن است که می گویی مگه دستم بهت نرسه !!

/ 1 نظر / 8 بازدید
binam

زندگی یعنی همین لبخند تو دوست یعنی یک نفرمانند تو مرحبابردوست تفسیرش تویی افرین به اسمان که ماهش تویی[گل]